SUPRA LORAD MAINS BLOCK MD06DC-16-EU/SP

Supras LoRad MD grendosor (kopplingslister) är byggda för att skärma och filtrera.

5 780 kr
I lager
Dela:


Supra LoRad MD06DC-EU/SP Mk3.1 grendosa med Transientfilter, Överspänningsskydd och DC-filter Mk 3.1

Supras LoRad MD grendosor (kopplingslister) är byggda för att skärma och filtrera (NIF = Non-Intrusive Filtering) nätspänningen till din utrustning från alla de fält, strålningar, radiovågor  och andra störningar som omger oss. Som tillval finns dessutom ett överspänningsfilter (SP = Surge Protection) som fungerar tre vägar och är kraftfullt och snabbt för att i bästa mån rädda din anläggning från den överspänning som exv ett åsknedslag ger. Man kanske kan tycka att vår aluminiumlist är lite överdrivet luxuös, men det finns en tanke även bakom detta materialval; aluminium är av naturen en mycket sämre magnetisk ledare än järn/stål som konkurrerande tillverkare använder och är till på köpet sämre än luft, allt för en ännu bättre avstörning. Vidare finns ett DC-filter (DC = Direct Current = Likström) integrerat i grendosan för att blockera den idag närmast alltid förekommande likspänningskomponenten som finns på nätspänningen. 


I ett modernt hushåll finns det massvis med störningskällor och de sista åren har de dessutom markant ökat sin störningspotential. Analoga radiosignaler, digital marksänd TV, DECT- och mobiltelefoner, WiFi, Blåtand, belysningsdimmers, tyristorstyrda elektriska element, LED-lampor, osv. Flera av våra elförbrukare är också asymmetriska, dvs belastar inte nätspänningen likformigt. Detta ger upphov till en allt högre likspänningskomponent på nätspänningen. Se vidare ovan länk.


Alla dessa störningar letar sig lätt in i din fina ljud-/bildanläggning och skapar det vi kallar brusgolv på ljudet och bakgrundsbrus på bilden. Ju högre bakgrundsbruset är, desto mer av de finaste musikdetaljerna dränks eller desto sämre blir TV'ns svärta och konturskärpa (krypningar). Ofta befinner sig rumsakustik och andra subtila nyanser i musikens arrangemang i den del som drunknar i ett för högt brusgolv. Ett exempel som ofta blir tydligt är bakgrundskörer, som tidigare kan ha hörts som en odefinierad grupp röster. När störningarna minskas kan man ofta urskilja körens individuella röster! Supra grendosors kapacitet är upp till 40dB! Vidare lyfter grendosans DC-filter bort minst 3 Volt DC (3,6 Volt nominellt). Genom att ta bort denna del, är förändringen i de flesta fall mycket stor, med en avsevärt mer kontrollerad bas och stabil 3-dimensionell ljudscen. För att denna effekt ska nå fram ostörd till utrustningen bör dosan kopplas till ett jordat vägguttag med en jordad och skärmad Supra LoRad strömkabel och de delar med losstagbar nätsladd bör också bytas ut. Våra nätkablar bidrar ytterligare till filtreringen med upptill 12 dB!


Vi på Supra lägger ner omfattande tid på att inte bara mäta utan också lyssna. Det är därför vi kanske oblygt vågar påstå att en av de mest avgörande skillnader man kan bjuda sin anläggning och skivsamling på är just att dämpa brusgolvet. Skillnaden är oftast slående. Tro oss. Tvivlar du, rekommenderar vi dig att besöka din närmaste hifi-handlare och fråga efter att få låna en grendosa med filter samt kablar för demonstration vad det gör för just anläggning.


Supras nya MDXX-serie mkIII

MkIII är rejält förbättrade med ännu bättre kontakter, NIF-filter, tillvalet SP överspänningsskydd och uppgraderat DC-filter. Alla ingående delar är tillverkade i Sverige och EU, medan de slutmonteras i vår fabrik i Ljungskile, Sverige. En större garant för maximal kvalitet och elsäkerhet är nog svår att finna då Sverige sedan länge lett elsäkerheten med tuffa normer och tester.


Kundfördelar i korthet

 • Störningar dämpas med upptill 40 dB!
 • Lyfter av DC-spänning med nominellt 3,6 Volt (minimum 3,0 Volt) för att förhindra olinjäritet hos konventionella nätdelar.
 • NIF-filter och DC-filter fungerar även utan jordade uttag, då filtren jobbar mellan växelspänningens fas och noll.
 • Låter din hifianläggning spela ut från en tyst bakgrund som låter mikrodynamikens små detaljer i musiken att komma fram.
 • Tydligare, bättre kontrollerad bas och bättre tredimensionell ljudscen.
 • NIF-filtrets branthet ökar för varje uttag från inmatningskontakten och skyddar mellan apparater anslutna till intilliggande uttag.
 • Standard filterkonfiguration är att första uttag är ofiltrerat på alla upp till MD06 alternativt de två första på MD08 och större.
 • Kan beställas med valfritt antal filtrerade uttag.
 • Internkablage av 2,5 mm2 syrefria kopparledare.
 • Stöder en toppeffekt på hela 3680 Watt vid 230 Volt!
 • Skyddar både dig och din utrustning från skadligt störbrus och växelfält samt din utrustning från likspänning
 • Går att väggmontera med fästvinklar eller ställa på flat hård yta med gummifötter. Bifogade fästdetaljer.

Supra MD06DC-EU/SP Mk3.1 – Skärmad grendosa med NIF-, DC-filter och SP överspänningsskydd

 • Störningsfri mot omgivning, lågt upptag av yttre störning.
 • NIF-filter för dynamikbevarande transientfilter, likspänningsfiltrering för olinjäritet hos nätdelar.
 • Kombinerat med LoRad nätkabel ger ytterligare brusdämpning1).
 • NIF-filtrets konfiguration kan anpassas individuellt.
 • SP tre-vägs överspänningsskydd skyddar vid åska och andra överspänningsstötar.
 • Schuko EU-uttag.
 • Skärmat aluminiumchassi både mot elektriska och magnetiska fält.
 • Säkras genom vägguttagets gruppsäkring i centralen.

Viktigt!

 • För att avstörande skärmning ska fungera, måste grendosan kopplas in i ett skyddsjordat uttag med en kabel som också är skyddsjordad.
 • NIF- och DC-filtret är däremot oberoende från skyddsjord.
 • Vi rekommenderar dock anslutning med Supra LoRad strömkablar med skyddsjord för att hålla den störningsfria strömmatningen obruten, medan andra kablar kan orsaka att effekten uteblir.

Betalsätt

Payment with Visa Payment with Mastercard Payment with Klarna

Sociala medier

© 2024 Ljudcenter

Ljudcenter